18 Temmuz 2019

GÜNCELLENEN Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

ÖNEMLİ BAŞVURU VE KAYIT GÜNCELLEMESİ :

Kovid-19 salgın hastalığının devam etmesi nedeniyle Başvuruları şahsen alınması düşünülen ÜNİP, Yatay Geçiş ve Yabacı Uyruklu kontenjanlara başvuracak adayların başvurularını on-line olarak yapmalarına, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtlarını on-line olarak yapmalarına karar verilmiştir.İlan Metni ve Kontenjanlar İçin Tıklayınız

Click Here to See the Announcement Text and the Student Quotas2020-2021 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU TAKVİMİ

(2020-2021 FALL SEMESTER APPLICATION SCHEDULE TO GRADUATE PROGRAMS)

Online Başvuru Tarihleri

Online Application Dates

15 Eylül - 25 Ekim 2020

(September 15 - October 25, 2020)

Bilim veya Mülakat Sınavı Tarih ve Saati (Science or Interview Exam Date and Time) Foreign students will take the interview exam online via Google-Meet or Zoom

27 Ekim 2020 - 10:00

(October 27, 2020 – 10:00 am)

Sonuçların İlanı (Announcement of Results)

30 Ekim 2020 (October 30, 2020)

Kesin Kayıtlar Online yapılacaktır (Foreing students will apply as online for registration with required documents)

2-3-4 Kasım 2020

(November 2-3-4, 2020)

Yedek Kontenjan Duyurusu (Announcement of Reserve Candidates)

5 Kasım 2020 (November 5, 2020)

Yedek Başvuru (Dilekçe Alımı) (Reserve Candidates Application)

6 Kasım 2020 (November 6, 2020)

Yedek Kesin Kayıtlar (Registration of Reserve Candidates)

10 Kasım 2020 (November 10, 2020)

Online Başvuru Adresi (Online Application Address is on the right)

https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Bir aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir (A candidate can only apply to one postgraduate program)

Birden fazla programa başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Applications of candidates who apply for more than one program will not be considered)

-Bilim ve /veya Mülakat sınavı yapılacak olan Programlar için Başvurusu ONAYLANAN tüm adayların sınava katılmaları zorunludur. Sınava katılmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yabancı uyruklu adayların Mülakat sınavına katılmaları zorunludur (Foreign students have to take the Interview exam. Applications of candidates who do not take the exam will be canceled)

Yabancı Öğrenciler için Yıllık Öğrenim Ücretlerini Görmek İçin Sağdaki Web Adresine Tıklayın

Click The Web Address on the Right to See The Annual Tuition Fees for Foreign Students

http://www.inonu.edu.tr/tr/sbe/4702/content


ONLİNE BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

DOCUMENTS REQUIRED FOR ONLINE APPLICATION

 

YÜKSEK LİSANS

(Aşağıda istenilen belgeler taranıp pdf formatında yüklenecektir)

- Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir )

- Lisans Transkripti

- ALES, TUS veya DUS Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Varsa) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-  Fotoğraf

- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

DOKTORA

(Aşağıda istenilen belgeler taranıp pdf formatında yüklenecektir)

- Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir )

- Lisans Transkripti

- Yüksek Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir )

- Yüksek Lisans Transkripti 

- ALES, TUS veya DUS Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Fotoğraf

- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı Kapsamında) (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

(Aşağıda istenilen belgeler taranıp pdf formatında yüklenecektir)

 

- Yukarıda istenilen belgelere ek olarak

- Öğretim Elemanı Olduğuna Dair Belge (e-Devletten alınan da kabul edilir )

- ÜNİP Başvurusu İçin Rektörlük İzin Belgesi

YATAY GEÇİŞ (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

(Aşağıda istenilen belgeler taranıp pdf formatında yüklenecektir)

  - Yukarıda istenilen belgelere ek olarak

- Mevcut Transkript (Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması)

- Ders Aşamasında Olduğuna Dair Belge

- Öğrenci Belgesi

 

YABANCI UYRUKLU (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

DOCUMENTS REQUESTED FROM FOREIGN STUDENTS FOR ONLINE APPLICATION (MSc / PhD)

The documents requested below will be scanned and uploaded to the online application system in pdf format.

 

- Lisans Diploması (Dış Temsilcilikler veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisinin Örneği)

Undergraduate Diploma (Approved by Turkish Embassies in your home country or Notarized Turkish Translation copy)

- Lisans Transkripti (Dış Temsilcilikler veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisinin Örneği)

Undergraduate Transcript (Approved by Turkish Embassies in your home country or Notarized Turkish Translation copy)

- Yüksek Lisans Diploması (Dış Temsilcilikler veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisinin Örneği)

Post Graduate Diploma (Approved by Turkish Embassies in your home country or Notarized Turkish Translation copy)

- Yüksek Lisans Transkripti (Dış Temsilcilikler veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisinin Örneği)

Master's Transcript (Approved by Turkish Embassies in your home country or Notarized Turkish Translation copy)

- TÖMER Belgesi (B2 ve üzeri düzeyde) (Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe ise muaf olur) (B2 Belgesi olmayanlar TÖMER Tarafından Türkçe Seviye Tespit Sınavına tabi tutulacaktır)

Turkish Proficiency Certificate (B2 and above level) taken from TÖMER (Turkish Teaching Center). (If undergraduate or graduate education is in Turkish, it will be exempted. Those who do not have B2 Certificate will be subjected to Turkish Placement Exam by TÖMER in TURKEY)

-Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)

Foreign Language Certificate (YÖK-Language, YDS, IELTS, TOEFL  etc.) (Copy with Control or Verification Code)

- Geçerli Bir Pasaport ve Öğrenci Vizesi

A Valid Passport and Student Visa

- Diploma Denklik Belgesi veya Klinik uygulama gerektirmeyen sağlık alanları için Tanınma Belgesi

Diploma Equivalency Certificate or Recognition Certificate for health fields that do not require clinical practice

- Fotoğraf

Passport-size Photo

TÜBİTAK     YÖK     ÖSYM    

Sağlık Bilimleri Enstitüsü