Görevler

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞININ GÖREVLERİ

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu çerçevede yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan Tüzükler, Yönetmelikler ile Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri (Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik Hizmetleri ve Sivil Savunma Hizmetleri) Kurumun en üst yetkilisinin sorumluluğuna verilmiştir. İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde ise verilen bu sorumlulukların hizmetlerinin icrası Rektör adına Sivil Savunma Uzmanı tarafından yerine getirilmektedir.

Buna Göre;

1- Sivil  Savunma  Planı  iş  ve  işlemleri,   (Rektörlük,   Fakülteler,   Yüksekokullar,  Turgut  Özal Tıp Merkezi, Lojmanlar ve Sosyal Tesisleri kapsayan)

2- Koruyucu Güvenlik iş ve  işlemleri,

3- Sabotaj Planları iş ve işlemleri,

4- Detay Planlar iş ve işlemleri,

5- Yangın  Yönerge  ve  Talimatları  iş  ve işlemleri, 

6- Milli Alarm Faaliyetleri iş ve işlemleri,

7- 7269   Sayılı   Afetler   Kanununa   göre    gerek    personel    ve   gerekse   araç - gereç  görevlendirilmesi iş ve işlemleri,

8- Üniversitemizde  çalışan  tüm  personel  ve  aileleri   ile   Öğrencilere   hazırlanacak  proğramlar  dahilinde  Sivil  Savunma,  Yangın,   Doğal  Afetler  ve  Korunma  Yöntemleri  konularında eğitimler verilmesi iş ve işlemleri,

 

Sivil Savunma Uzmanlığınca yürütülmektedir. Sivil Savunma