Kısmi Zamanlı

Kısmi Zamanlı Çalışma Nedir?

Üniversitemizce birçok alanda çeşitli sosyal faaliyetler üretilmektedir. Üretilen bu faaliyetler arasında hem öğrencilerimiz hem de Üniversitemiz açısından en verimli olanlarından biri, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulamasıdır.

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma: öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını değerlendirmesine imkân tanıyan, onlara bir taraftan tecrübe kazandırıp bir taraftan Üniversitemizin farklı yerlerinde yaptıkları çeşitli işler karşılığında öğrencilerimizin maddi imkânlarına katkı sağlayan sosyal bir uygulamadır.

Üniversitemizde yürütülen bu çalışmada öğrencilerimiz iş kazasına karşı sigortalanmakta ve Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde günlük en fazla 3 saat süreyle çalıştırılmaktadır. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimize yapılacak ödemeye esas tutar her yıl Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Ayrıca kısmi zamanlı çalışacak öğrenci kontenjanı birimlerin talebi doğrultusunda, bütçe imkânları da göz önünde bulundurularak Üniversitemiz Rektörlüğünce belirlenmektedir.

 Kısmi zamanlı çalışmada ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrencilerimiz öncelikli olarak değerlendirilir.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Maaş Ödemeleri

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya diğer birimler, öğrencilerin çalışmış oldukları aya ait puantajları her ayın 15’i mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderirler. Sgk işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu puantajlarda yer alan çalışma saatlerine göre en kısa zamanda ödemeler hazırlanır ve Strateji Daire Başkanlığı’na gönderilir ve oradaki işlemlerden sonra ücretler öğrencilerin hesabına yatırılır.

Hazırlanan puantajların başkanlığımıza geç ulaştırılması ödeme hazırlığına başlanamaması anlamına gelmektedir ki, iletilen puantajlardaki en küçük bir eksiklik ya da hata, ödemelerin bir bütün olarak aksamasına sebep olmaktadır.

Çalışan öğrencilerimize ödenecek saat ücreti, Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde çalışılan öğrenciler için brüt 8,00-TL, diğer birimlerde çalışan öğrenciler için isebrüt 6,00-TL olarak kararlaştırılmıştır.

 

Öğrenci Çalıştıracak Olan Birimlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre birimlerimizde çalıştırılacak olan kısmi zamanlı öğrencilerin çalışmaya başlamadan bir gün önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gelerek Sosyal Güvenlik Kurumuna girişlerini yaptırmaları gerekmektedir.

 Birimler tarafından hazırlanan puantaj kayıtları her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışma saatlerini gösterecek şekilde günlük 3 ve haftalık 15 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Öğrenci maaşları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 20.08.2009 tarih ve 27325 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta  İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin ve sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık primlerinin zamanında ödenebilmesi için birimlerin düzenlemiş olduğu öğrenci puantaj kayıtlarının en geç ayın 15’i mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin işten ayrılması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu çıkışlarının yapılabilmesi için öğrenci çalıştıran birimlerin, öğrenci işten ayrıldıktan 3 gün içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazı ile durumu bildirmeleri gerekmektedir.

İşe Kabul Edilen Öğrencilerden İstenilecek Belgeler

1-      Başvuru Formu

2-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-      Bir Adet Fotoğraf

4-      Sözleşme

5-      Çalışacak Olanın Kendi Adına Halk Bankası Üniversite Şubesinden Hesap açmak için IBAN numarası

6-      Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sağlık güvencesi olup olmadığına dair belge

7-      Yeni tarihli öğrenci belgesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencinin disiplin cezası almadığına dair kaşe vurulacaktır.)

YUKARIDAKİ YAZILI BELGELERDEN HERHANGİ BİRİ EKSİK OLDUĞU TAKDİRDE ÖĞRENCİNİN İŞE GİRİŞ İŞLEMİ KESİNLİKLE YAPILAMAMAKTADIR.


İletişim    

© Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı