25 Ağustos 2020

2020-2021 Güz Dönemi Öğrenci Alımı

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), koronavirüs salgını dolayısıyla “yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik" gibi lisansüstü programlara başvuracak adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanlarına ilişkin aldığı kararı gereğince ilan metni aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.


Kontenjanlar ve özel koşullar için tıklayınız!!! 


Bilim sınavları ile ilgili bilgilendirme için tıklayınız!


Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavı Teknik Koşullarıyla ilgili bilgilendirme metni için tıklayınız! 
Tüm başvurular online yapılacaktır. Başvuru sürecinde karşılaşılan problemleri sobe@inonu.edu.tr adresine yazabilirsiniz!!


 

Online Başvuru Tarihleri

02-25 Ekim 2020 (Tezsiz Yük. Lis. Programları için son başvuru tarihi :23 Eylül 2020)

Online Başvuru Adresi

https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Sınav Yapılacak Ana Bilim/Anasanat Dalları Sınav Tarihleri ve Saatleri

Türk Müziği                       : 28 Ekim 2020/Saat: 10.00

Resim Anasanat Dalı                     

               Yüksek Lisans   : 27  Ekim 2020/Saat:10.00

               Sanatta Yeterlik  : 28 Ekim 2020/Saat: 10.00

Müzik (Müz.Bil.ve Teknolojisi)      : 27 Ekim 2020/Saat: 10.00

Diğer Anabilim Dalları ve Yabancı Uyrukluların Sınavları:

                                     : 27 Ekim 2020/Saat: 10.00

Sınav Yeri

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Sonuçların İlanı

30 Ekim  2020 (Sonuçlar Saat 17.00’den sonra Üniversitemizin/Enstitümüzün web sayfasında ilan edilecektir.)

Online Kesin Kayıtlar

02-03-04 Kasım 2020

Yedek Kontenjan Duyurusu

05 Kasım 2020

Yedek Başvuru (Dilekçe Alımı)

05-06 Kasım 2020

Yedek Sonuçların İlanı

09 Kasım 2020

Yedek Kesin Kayıtlar

10-11 Kasım 2020

Yabancı uyruklu öğrenci Harçları

Yüksek Lisans      : 350$

Doktora         : 550 $

       

Kontenjanlar ve özel koşullar için tıklayınız 


Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavı Teknik Koşullarıyla ilgili bilgilendirme metni için tıklayınız 


BAŞVURULARLA İLGİLİ GENEL/ÖZEL BİLGİLER

 

· Bilim Sınavı yapılacak olan Ana Bilim Dalları “Öğrenci Kontenjanları ve Özel Koşulları” tablosunda belirtilmiştir. Bilim sınavı yapılacak Anabilim/Bilim dallarında başvurusu onaylanan tüm adayların bilim sınavına girmeleri zorunludur. Bilim sınavına girecek adayların listesi ayrıca ilan edilmeyecektir. Bilim sınavı yapılan Anabilim/Bilim Dallarında sınava girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Başvuru sürecinde adayların sistem üzerinden belirttiği bilgiler ile kanıtlayıcı belgeleri kontrol edilecek, bilgileri doğru ve eksiksiz olan adayların başvuruları onaylanacaktır. Başvuru sürecinde yanlış, eksik ve / veya hatalı bilgi beyanında bulunan adayların başvuruları reddedilecektir. Programa kaydı yapılmış olsa dahi, başvuru sürecinde yanlış veya hatalı bilgi beyan ettiği tespit edilen adayların kayıtları silinecek ve ilişikleri kesilecektir.

·  Adaylar başvuru döneminde aynı anda birden fazla programa başvuru yapamaz. Birden fazla programa başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

·  Online olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu puanlar ile değerlendirilme işlemi gerçekleştirilecek olup, bilgilerin hatalı girilmesi durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Başvuru bilgilerinin doğruluğu tamamen adayların sorumluluğundadır.

· Adayların mezuniyet puanları 100’lük sistem üzerinden hesaplanacaktır. Bu nedenle adayların mezuniyet notunun 100’lük sistemdeki karşılığı transkriptlerinde belirtilmiş olmalıdır. Transkriptlerinde 100’lük sistem üzerinden mezuniyet notu belirtilmemiş olan adayların (4’lük not sistemine göre belirtilmiş olanlar), not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığı sadece Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu”na göre çevirilecektir.                  

Üniversitelerin bireysel not dönüşüm tabloları dikkate alınmayacaktır.

·  ALES puanları başvurulacak Anabilim dalının istemiş olduğu puan türü esas alınarak girilmelidir. Bu konudaki sorumluluk tamamen adaylara aittir. Son (5) beş yıl içinde alınmış olması koşuluyla Yüksek lisans başvurusunda ilgili ALES puanının en az 55, Doktora başvurularında ise ALES puanının en az 60 olması gerekmektedir.

·  Yüksek lisans başvurularında Yabancı Dil puanı zorunlu olmayıp Yabancı Dil puanı olan adayların puanları değerlendirmede dikkate alınacaktır. Doktora başvurularında ise Yabancı Dil Puanının en az 55 olması gerekmektedir.

·  Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adaylara Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi olması gerekmektedir. Denklik belgesi olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

·  Başvuru esnasında yanlış ve /veya hatalı bilgi beyanında bulunduğu veya başvuru yapılan programın istemiş olduğu kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların, programa kayıt yaptırmış olsalar dahi, kayıtları iptal edilecek ve ilişikleri kesilecektir.

·   Sonuçlar Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

·  Ana Bilim Dalı dışından başvuru yapan öğrencilere Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görmesi halinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ

 

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

 

1.   Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,

2.  Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması,

3.  Yüksek Lisans ve Doktora programlarında tez aşamasına geçmemiş olması (belgelendirilecek),

4.  Adayın başvurduğu programın giriş ön koşullarını sağlamış olması gerekir.

5.  Tezsiz Yüksek Lisansa devam eden adaylar Tezli Yüksek Lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.

 

ONLİNE BAŞVURULARDA 


SİSTEME YÜKLENİLMESİ İSTENİLEN BELGELER


TEZLİ YÜKSEK LİSANS


·  Lisans Diploması

·  Lisans Transkripti

·   * Son 5(beş) yıl içinde alınmış ALES sonuç Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)

·  Son 5(beş) yıl içinde alınmış (Varsa) Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti

·  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·  Vesikalık Fotoğraf

·  Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

·  Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi


AÇIKLAMA

Güzel Sanatlar alanı ile ilgili başvurularda ALES belgesi istenmeyecektir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

·   Lisans Diploması

·   Lisans Transkripti

·   Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·   Vesikalık Fotograf

·   Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

·   Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi

 

DOKTORA 

·   Lisans Diploması

·   Lisans Transkripti 

·   Yüksek Lisans Diploması

·   Yüksek Lisans Transkripti

·   *Son 5(beş) yıl içinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)

·   Son 5(beş) yıl içinde alınmış Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti)

·   Vesikalık Fotoğraf

·   Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·   Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

·   Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi 


  AÇIKLAMA

*Güzel Sanatlar alanı ile ilgili başvurularda ALES belgesi istenmeyecektir.

 

ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Program) 


(YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

Yukarıda istenilen belgelere ek olarak;

·  Öğretim Elemanı Olduğuna Dair Belge 

·  ÜNİP Başvurusu İçin Rektörlük İzin Belgesi

YATAY GEÇİŞ 

 Yukarıda istenilen belgelere ek olarak; 

·  Mevcut Transkript (Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması)

·  Ders aşamasında olduğuna dair belge

·  Öğrenci belgesi

 

YABANCI UYRUKLU (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

· Lisans Diploması (Dış Temsilcilikler veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisi)

· Lisans Transkripti (Dış Temsilcilikler veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisi)

· Yüksek Lisans Diploması (Dış Temsilcilikler veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisi)

· Yüksek Lisans Transkripti (Dış Temsilcilikler veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisi)

· TÖMER Belgesi (B2 ve üzeri düzeyde, Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.)

·   (B2 Belgesi olmayanlar TÖMER Tarafından Türkçe Seviye Tespit Sınavına tabi tutulacak) 

· Doktoraya başvuran adayların YDS’den  en az 55 puan veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları, sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir

· Geçerli Bir Pasaport ve Öğrenci Vizesi

· Diploma Denklik Belgesi 

 

DEĞERLENDİRME

Sınav Yapılmayan Programlarda

Tezli Yüksek Lisans: ALES puanının % 60’ı  +  Lisans not ortalamasının  % 30’u + varsa yabancı dil puanının % 10’nun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.  Yabancı dil puanı olmayan adayların puanı sıfır (0) olarak alınır.  

Doktora: ALES puanının % 60’ı + Yabancı dil puanının % 10’u Hazırlık Sınıfı hariç en az 5 yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının % 30’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının  % 30’u +  toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 Sınav Yapılan Programlarda 

Tezli Yüksek lisans: ALES puanının % 50’si + Lisans not ortalamasının % 20’si varsa Yabancı Dil Puanının % 10’u +  bilim sınavı notunun  % 20’sinin toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Toplam Puanı 50’den düşük olan adaylar başarısız sayılır.

Doktora: ALESpuanının % 50’ı + Hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıllık lisans mezunları için ise lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için lisans not ortalaması ile yükseklisans not ortalaması toplamının yarısının  % 20’u + Bilim sınavında ve/veya mülakatta alınan notun % 20+  Yabancı Dil puanının % 10’u  ile hesaplanan puan en az  60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

Not: Bilim sınavı yapılması durumunda, sınava girmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Resim, Türk Müziği, Müzik (Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bilim Dalı), Seramik ve Grafik Anabilim/Anasant Dallarında Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans: Yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak hesaplanır. Toplam puanı 50’den düşük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilir.

Doktora: Yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’dan düşük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında Sıralama

   Adayların Sıralaması Lisans mezuniyet puanına göre yapılacaktır.

Yabancı Uyruklu Adayların Değerlendirilmesi

· Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

· Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. 

· Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

·Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

·Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

· Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

· Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

·   Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir.

· Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler. 
Kontenjanlar ve özel koşullar için tıklayınız 


Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavı Teknik Koşullarıyla ilgili genel liste için tıklayınız Erasmus     Farabi     Mevlana    

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020