05 Kasım 2017

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

SINAVLARLA İLGİLİ DUYURU

 

1. Öğrenciler sınav saatinden 10 dakika önce sınav salonunda hazır bulunacaktır. 

2. Öğrenciler sınav öncesinde ve sınav esnasında görevli öğretim elemanlarının uyarılarına uymak zorundadır. 

3. Öğrenciler sınav başlamadan önce öğrenci kimlik kartlarını sıra üzerine koymak zorundadır. Öğrenci kimliği olmayanlar sınava alınmayacaktır. 

4. Sınavlar sırasında öğrencilerin yanlarında kapalı dahi olsa cep telefonu bulundurmaları yasaktır. 

5. Sınav süresince sıraların altında ya da üstünde kitap, defter, ders notu gibi doküman bulundurulmamalı, varsa, bu dokümanlar sınav başlamadan önce uygun yerlere kaldırılmalıdır. 

6. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin biri birleriyle konuşmaları, kalem, silgi, vb. şeyleri alıp-vermeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

7. Ders sorumlusu öğretim elemanlarına sorulacak sorular sınav başladıktan sonra ilk 10 dakika içinde sorulmalı, diğer öğrencinin dikkatlerinin dağıtılmamasına özen gösterilmelidir. 

8. Cevap kağıtlarının ilgili kısmına kimlik bilgileri mürekkepli kalem ile hemen sınavın başında yazılacaktır. Sınav yoklama tutanağına öğrenci adını ve soyadını yazıp imzalayacaktır. Birden fazla kağıt kullanılmışsa, kağıt adedi yazılacaktır. 

9. Sınavların çakışması durumunda öğrenci alttan aldığı dersin sınavına girmek için sınav salonundan çıkmayacaktır. Öğrenci, sınav öncesinde alttan aldığı dersin öğretim elemanı ile görüşerek durum hakkında bilgi verecek, ilgili öğretim elemanı sınav kağıdını öğrencinin sınava girdiği salondaki görevliye teslim edecektir. 

10. Öğrenciler sınavın ilk 15 dakikası dolmadan sınavları bitmiş olsa da dışarı çıkmayacaklardır. 

11. Sınavı biten öğrenciler sınavdan çıktıktan sonra koridorlarda beklemeyecek ve sınavdaki arkadaşlarını rahatsız etmeyeceklerdir. 

 

Dekan

Akademik Takvim     Çift Anadal Programı     Mevlana     Farabi     Erasmus    

Spor Bilimleri Fakültesi

İletişim