03 Ocak 2018

Tüm Harcama Birimlerinin Dikkatine

     Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında kullanıma açılan Yeni Harcama Yönetim Sistemine giriş için Harcama Yetkililerine “Harcama Birimi Kimlik Yöneticisi” rolleri tanımlanmış ve e-posta adreslerine aktivasyon mailleri gönderilmiştir. Harcama Birimi Kimlik Yöneticileri, harcama birimlerinin “Harcama Yetkilisi”, “Gerçekleştirme Görevlisi “  ve “Veri Giriş Görevlisi” rollerini tanımlayacaklardır.

     Bu kapsamda 02.01.2018 tarihi itibari ile KBS modülünde yer alan Harcama Yönetim Sistemi kullanılmayacak olup harcama birimleri, yetkilendirilen gerçekleştirme görevlileri ve veri giriş görevlileri  eli ile harcama işlemlerini https://mys.muhasebat.gov.tr/login  adresinde bulunan “Yeni Harcama Yönetim Sistemi” üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Mevzuat    

2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı