Kurullar

    

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Tayfun GÜLDÜR

Başkan

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN

Üye

Dönem I Koordinatörü

Prof. Dr. Yasemin ERSOY    

Üye

Dönem VI Koordinatörü

Doç. Dr. Elif TAŞLIDERE

Üye

Dönem III Koordinatörü

Doç. Dr. Hilal ERMİŞ 

Üye

Dönem IV Koordinatörü

Doç. Dr. Semra AKTÜRK

Üye

Dönem V Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANPOLAT

Üye

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZTÜRK

Üye

Dönem II Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Emek GÜLDOĞAN

Üye

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Esin ATALAY

 

Raportör