Fakültemiz

Misyonumuz

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu; hekimlik için yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip bireyler yetiştiren, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen,  topluma ve bilime katkı sağlayan araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunan hekimler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin vizyonu; eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir tıp fakültesi olmaktır.