Fakültemiz

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Başkan

Fakülte Dekanı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Saim YOLOĞLU

Üye

Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Anabilim Dalı

Prof. Dr. M.Cengiz ÇOLAK

Üye

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. M.Cengiz YAKINCI

Üye

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı    

Prof. Dr. Ali BEYTUR

Üye

Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet SIĞIRCI   

Üye

Radyoloji  Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emin Tamer ELKIRAN

Üye

Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fatih SÜMER   

Üye

Genel Cerrahi Anabili Dalı

Doç. Dr. Suat TEKİN

Üye

Fizyoloji Anabilim Dalı    

Dr.Öğr.Ü. Şiho HİDAYET

    Üye   

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Cevdet DEMİREL

Raportör

Fakülte Sekreter V.