22 Ocak 2020

"İnteraktif Oturum Komisyon" Toplandı

21.01.2020 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda toplanan “İnteraktif
Oturum Komisyon”  üyeleri ile öğrencilerden elektronik ortamda alınan geri bildirimler
paylaşıldı.   Prof.Dr. Hülya TAŞKAPAN’ın komisyondan ayrılması nedeni ile Prof.Dr. Sedat
YILDIZ’ın oy birliği ile başkan seçilmesine,   komisyon üyeleri arasında Prof. Dr. Sedat YILDIZ,
Prof. Dr. Alaadin POLAT, Dr. Öğr. Üyesi Turgay KARATAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Senem Arda
DÜZ’ün “Dönem II entegre oturumlarının”, Doç. Dr. Yılmaz BİLGİÇ, Doç. Dr. İlhami BERBER,
Doç. Dr. Hakan TAŞOLAR, Doç. Dr. Mehmet TECELLİOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Bahri EVREN’in
“Dönem III interaktif oturumları”nın hazırlanması ve takibi için görevlendirilmesine karar
verildi. Ayrıca entegre ve interaktif oturumlarda grup çalışmasını geliştirmek, öğrencilerin
kendi kendilerine öğrenmelerini güçlendirmek için çözüm aranması için ilgili eğitim
koordinatörleri, komisyon üyelerinin öğrenciler ile yarıyıl başlangıcında yüz yüze toplantı
yapılması karar verildi.
Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.