17 Mart 2020

Coronavirüs (COVID-19) Riskine Yönelik Eylem Planı Hakkında 1. ve 2. Duyuru

1. Duyuru

İnönü Üniversitesi'nin Değerli Akademik ve İdari Personeli, Sevgili Öğrenciler,

Coronavirus (COVID-19) salgınının ülkemizdeki yayılımını sınırlandırmak için alınacak önlemler çerçevesinde, 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı talimatları ve YÖK'ün koordinasyonu ile Üniversitemizde aşağıdaki eylem planı hayata geçirilmiştir.

 1. Üniversitemizde 16 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere 3 hafta süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

 2. Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları ve talimatları anlık olarak takip edilecek ve uygulanacaktır.

 3. Cumhurbaşkanlığının 2020/2 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm kamu görevlilerinin görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durdurulmuştur. Çok zaruri sebeplerle yurt dışına çıkması gereken personelimizin Rektörlüğümüzden izin almaları gerekmektedir.

 4. Bu dönemde kütüphanemizde ödünç kitap alım ve iadesi işlemleri devam edecek ancak

okuma ve çalışma salonları kapalı olacaktır.

 1. Nisan ayı sonuna kadar yerleşkemizdeki kapalı mekanlarda planlanan tüm toplantılar (ulusal ya da uluslararası katılımlı kongre, sempozyum, konser, etkinlik vb.) iptal edilmiştir. Kapalı spor salonlarımızdaki faaliyetler ve müsabakalar durdurulmuştur.

 2. Yurtdışından gelen tüm çalışanlarımız 14 gün idari izinli sayılacaktır. Yurtdışından gelenlerin idari izinli sayılması için birim amirlerine pasaport ibrazında bulunmaları gereklidir. Yurtdışından gelip kendisini bildirmeyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 3. Yerleşkelerimizdeki kapalı alanlarda, özellikle yemekhaneler, misafirhaneler ve kütüphanelerde özel temizlik ekipleri ile genel temizlik ve yüzey dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

 4. Personel izinleri konusunda Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığının (sağlı personeli için) talimatları esas alınacaktır.

 5. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, hâlihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların (uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç) eğitimleri devam edecektir.

 6. Erasmus öğrencilerinin dönmeleri halinde intibak işlemleri yapılacaktır.

 7. 5i kapsamındaki dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) örgün eğitime göre değerlendirilecektir.

 • Küresel salgının sınırlandırılması ve bu sürecin en az zararla atlatılması, gerekli tüm önlemlerin alınması ve bu önlemlere kesinlikle uyulması durumunda mümkün olacaktır.

 • Küresel salgının dinamik özelliği nedeniyle ek uygulama ve önlemler anlık olarak akademik takvimle ilgili kararlar ileride duyurulacaktır.

Öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize önemle duyurulur.

                                                        Prof. Dr. Ahmet Kızılay

                                             Rektör

.

.

2. Duyuru

İnönü Üniversitesinin Değerli Akademik ve İdari Personeli,

 Sevgili Öğrenciler,

Coronavirus (COVID-19) salgınının ülkemizdeki yayılımını sınırlandırmak için alınacak önlemler çerçevesinde Üniversitemizde aşağıdaki ek önlemlerin uygulanması kararlaştırılmıştır.


1.     Erasmus, Mevlana, Farabi gibi tüm öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının askıya alınması,

2.     Üniversitemiz içindeki spor salonları, havuzlar ve fitness salonlarında hizmetin durdurulması,

3.     Yemekhane ve restoranlardaki masa ve sandalye sayısının azaltılması ve yemek hizmetinin devam etmesi,

4.     Tıp fakültesindeki intörn hekimlerin öğrencilere tanınan üç haftalık tatil süresince uygulamalı eğitime devam etmemeleri, ancak ihtiyaç olması durumunda intörn hekimlerin görevlerine başlamalarının talep edilmesi,

5.     Acil olmayan (elektif) hasta yatışları ve ameliyatların azaltılması,

6.    Anabilim Dalı/Bilim Dalı poliklinik oda sayısının 1'e düşürülmesi ve bakılacak hasta sayısının azaltılması,

7.  Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların takip aralıklarının olabildiğince uzun dönemler içinde yapılması,

8.     Tüm özel muayene ve özel ameliyatların durdurulması,

9.     Serviste yatan hastaların zaruri tıbbi tedavi ihtiyacı olmadığı durumda taburcu edilmeleri,

10.  Yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım endikasyonu ortadan kalkan hastaların gecikmeden servise çıkarılmaları veya taburcu edilmeleri,

11.  Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların kabulünün durdurulması

12.  Refakatçi ihtiyacı olan yatan hastalarda en fazla bir refakatçiye izin verilmesi,

13.  Mesai saatleri içinde hasta ziyaretlerinin yasaklanması ve 19:00-20:00 saatleri arasında her hasta için sadece bir ziyaretçinin girişine izin verilmesi,

14.   Yoğun bakım hastalarında ziyaretçi kabul edilmemesi ve sadece bir yakınına bilgi verilmesi,

15.  Acil serviste şüpheli hastalar için izolasyon ve gözlem odaları oluşturulması,

16.  Acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının ertelenmesi,

17.  Hastane personelimizin iş elbiseleri ile hastane dışına çıkmamaları;

Kamuoyuna, öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize önemle duyurulur.


Prof. Dr. Ahmet KIZILAY

Rektör