08 Mayıs 2020

Ön Hekimlerin Dikkatine Dönem VI Eğitim-Öğretim ProgramıDÖNEM VI

EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI-7 HAFTALIK


Amaç

Dönem VI Eğitim-Öğretim süresi içerisindeki klinik stajlarda ön hekimlerin ağırlıklı olarak Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)-2014 içerisinde yer alan hastalıkların, klinik tanı ve tedavileri ile acil müdahale gerektiren durumlar da pratik uygulamalar yapmak, tecrübe kazanmak ve daha önceki dönemlerde edindikleri teorik bilgileri pratik uygulamalar ile pekiştirerek klinik uygulamalardaki becerilerini artırmak, etik değerleri gözeterek, mesleki bilgi ve becerileri ile hekimlik sanatının uygulamalarını öğretmektir. Klinik Stajlar


Süre-Yeni
(Hafta)

AKTS* /

ECTS


İç Hastalıkları3

Kardiyoloji


1

Göğüs Hastalıkları


1

Enfeksiyon Hastalıkları


1

Adli Tıp


1

Acil Tıp


3

Aile Hekimliği


2

Halk Sağlığı


2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


3

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 


1

Genel Cerrahi


1

Kadın Hastalıkları ve Doğum


1

Seçmeli stajlar

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Beyin Cerrahisi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Kalp Damar Cerrahisi 

Göğüs Cerrahisi


1

Toplam

*AKTS /ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi


2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÖN HEKİM STAJLARI ROTASYON ÇİZELGESİ-7 HAFTA

Hafta

Tarih

İç Hastalıkları

Kardiyoloji

Göğüs

Hastalıkları 

Enfeksiyon Hastalıkları

Adli Tıp

Acil Tıp

Aile Hekimliği

Halk Sağlığı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı Hastalıkları

Genel Cerrahi

Kadın Hast. ve Doğum

Seçmeli

Staj

1

11.5.2020

C

D2

D3

D4

D1

E

F1, F2

F3, F4

A

B2

B3

B4

B1

17.5.2020

2

18.5.2020

D3

D4

D1

D2

F3, F4

F1, F2

B3

B4

B1

B2

24.5.2020

3

25.5.2020

D4

D1

D2

D3

B4

B1

B2

B3

31.5.2020

4

1.6.2020

B

C1

C2

C3

C4

D

E1, E2

E3, E4

F

A1

A2

A3

A4

7.6.2020

5

8.6.2020

C2

C3

C4

C1

A2

A3

A4

A1

14.6.2020

6

15.6.2020

C3

C4

C1

C2

E3, E4 

E1, E2

A3

A4

A1

A2

21.6.2020

7

22.6.2020

C4

C1

C2

C3

A4

A1

A2

A3

28.6.2020