17 Ağustos 2020

Araştırma Görevlisi Alım İlanı Sonucu

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TIP  FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
               Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerince yapılan İnönü Üniversitesi Tıp   Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  Araştırma  Görevlisi kadrosuna başvuran adayların  nihai değerlendirme sonucu.
Sıra No Adı Soyadı ALES Puanı ALES Lisans Puanı Lisans Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının Yüzde 10'u Sınav Sınav ORTALAMA
PUAN
DURUMU
Puanının %30'u Puanının %30'u Puanı Puanının %30'u
1 Dr. Lokman Hekim TANRİVERDİ 81,66373 24,50 78,11 23,43 82,5 8,25 90,00 27,00 83,18 KAZANDI
KAZANAN ADAY / ADAYLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELER İLE İLGİLİ BİRİME MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
1 Tam teşekküllü kamu hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu.
2 Kimlik fotokopisi.
3 Mal Bildirim Beyannamesi ( İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sitesinden indirilebilir)
4 Naklen veya Açıktan Atanacaklar için Başvuru Formu ( İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sitesinden indirilebilir)
5 Herhangi bir kamu kurumunda önceden çalışmış veya halen çalışımaya devam edenler için kurumlarınca onaylanmışı Hizmet Belgesi.
6 Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi) (e-Devlet, nufus müdürlüklerinden veya muhtarlıklardan alınabilir.)
7 Belgelerin teslim tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış  Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınabilir.)
8 Adli Sicil Kaydı (Adliyelerden  veya e-Devlet üzerinden alınabilir.)
9 4 nüsha elektronik ortamda düzenlenmiş "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu"  ( İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sitesinden indirilebilir)
10 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne, baba, eş, çocuk, kardeşlerin bulunduğu nüfus müdürlüklerince onaylanmış ıslak imzalı olmalı)
11 Fotokopisi resmi kurumlarca veya noter tarafından ıslak imza ile aslı gibidir (onaylı) yapılmış (lisans , yüksek lisans, doktora)  mezuniyet durum belgesi 
12 Herhangi bir kamu kurumunda çalışmayanlar için 4 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu  ( İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sitesinden indirilebilir)