10 Temmuz 2019

“1. Tıp Eğitimi Çalıştay” Yapıldı

23 Mayıs 2019 Tarihinde Gerçekleştirilen “1. Tıp Eğitimi Çalıştay”  Raporu

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimini gözden geçirilmesi, düzenli olarak değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile gerçekleştirilen "1.Tıp Eğitimi Çalıştay"ının yer alan tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda hazırlanan sonuç raporu ekte sunulmuştur.

            -Amfilerde  alt yapı eksikliklerinin (lavabo,  ses  sistemleri,  projeksiyon  ve tuvaletler v.b.)  giderilecek.

            -Öğrenci topluluklarının Toplum Duyarlılık Projelerinde daha fazla yer alacak ve desteklenecek.

            -Kurum ziyaretleri   kapsamında   gidilen   ASM  erin   sorumlu hekimleri ile görüşülüp, öğrencilerin kurum   ziyaretlerini yapılandırılmış  bir programda gerçekleştirmelerini sağlanacak.

            -Anabilim Dallarının ders notlarını kitap haline getirilmeleri desteklenecek. Eğitim Öğretim  yılının başında öğrenci-öğretim üyesi buluşmasının gerçekleşmesi için etkinlikler düzenlenecek.

            -Sınav salonlarında görevli  salon başkanı ve yardımcılarına sınav yeri ve saatini kısa msj la hatırlatmalara devam          edilecek.

            -Derslerin  amaç  ve  öğrenim  hedeflerinin  dersin  başında  ve elektronik ortamda paylaşılacak.

            -Ders saatleri 40 dakika olarak düzenlenecek.

            -Gelecek   Eğitim-Öğretim   yılında   elektronik   yoklama   sistemine  geçilecek.

            -Yatay entegrasyonda Pataloji derslerinin Farmakolojiden önce anlatılacak şekilde programın yeniden yapılandırılacak.

            -Mesleki beceri uygulamalarını (MBU)  üstlenecek ve yürütecek Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir Öğretim  Görevlisi görevlendirilecek.

            -Uygulama  derslerinde  (MBU-Anatomi)  gruplararası  rotasyonun  sağlanacak.

            -Anabilim Dallarında staj gruplarında olguya dayalı öğrenme teknikleri arttırılacak.

            -Cerrahi branşlar için ders ve pratik programlarının aksamaması için klinik işler (ameliyat gibi) ders programına  göre yeniden gözden geçirilecek.

            - Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki 60 kişilik çalışma salonunun kapasitesi arttırılacak.

            -Staj Sonu sınavların (sözlü, pratik) daha çok Anabilim Dallarında yapılandırılmış olması sağlanacak.

            -Sosyal aktivitelerin sayısı (doğa yürüyüşü, bisiklet         turu) Gençlik Birimi tarafından arttırılacak.

            -Staj sonu değerlendirme toplantılarının tün Anabilim  Dallarında yapılması sağlanacak.

            -Eğitim-Öğretim  yılının  sonunda  Tıp  Eğitimi  Çalıştayları  düzenli  olarak yapılacak.

            -Her Anabilim Dalının ders yapacağı salonlar eğitim öğretim yılının başında belirlenecek.

            -Akademik Takvim Eğitim-Öğretim yılı başlamadan en az 1 ay önce ilan edilecek.

            -Sosyal aktivitelerin (sinema v.b) gerçekleşeceği bir mekanın Dekanlık Binasında Tıp Fakültesi öğrencilerinin kullanılmasına açılacak.

            -Ön Hekimlik döneminde her stajın başlangıcında ilgili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve sorumlu hemşirenin hazır bulunduğu bir ortamda klinik işleyişin görev sorumluluk ve mesleklerarası hiyerarşi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Tıp Fakültesi Öğrencileri