Bildiri Özeti Yazım Kuralları

ÖZET YAZIM KURALLARI:

Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilecek bildirilerin hakemler tarafından daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için ayrıntılı özet gönderilmesi gerekmektedir.

·         Ayrıntılı özet 250-500 kelime aralığında olmalıdır.

·         İçeriğinde konu, konunun önemi, özgünlüğü, amacı, ilgili kavramsal / kuramsal çerçeve ve araştırmanın yöntemi açıkça belirtilmelidir.

·         Microsoft Word 2007 veya daha yeni sürümlerinde yazılacak özet; Times New Roman 12 punto, tek satır aralığı ile yazılmalı ve paragraflar arası boşluk 6 nk olmalıdır.

·         Makalenin başlığı; 14 punto, koyu, ortalanmış ve yalnızca ilk harfler büyük yazılmalıdır.

·         Yazar isimleri; başlığın 12 nk altına, sola yaslı, soyad büyük harflerle olacak şekilde yazılmalıdır. Unvanlar, bağlı bulunulan kurum ve aktif mail adresleri ise dipnot verilerek sayfanın altına yazılmalıdır.

 

NOT: Sempozyum’da sözlü olarak sunulmayan bildiriler kitaba alınmayacaktır. Her katılımcı en fazla üç  bildiri özeti  gönderebilir. 

Bildiriler İngilizce veya Türkçe dillerinde olabilir. Hangi dilde sunum yapılacaksa bildiri özeti ve tam metin o dilde olmalıdır. 

Hazırlanan özetler MS Word formatında 15.usbky@gmail.com adresine gönderilmelidir. Dosya adı bildirinin başlığı olmalıdır. 


15. ULUSAL SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ