İletişim

E-posta: uyam@inonu.edu.tr
Adres: İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Bloğu Çocuk Üniversitesi Kampüs/Malatya


İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği