01 Ekim 2019

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Genişletilmiş 2. Baskı)

Psikiyatrik sorunlar toplumda giderek artan sıklıkta gözlenmekte olup günümüzde birinci basamak hekimlerinin sıkça karşılaştığı hastalık gruplarından birisi haline gelmiştir. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları; duygusal, bilişsel, fiziksel ve davranışsal alanda yeti yitimi ile sonuçlanan psikiyatrik hastalıkların bebek, çocuk ve ergenlerdeki tanı, tedavi ve takip süreçleri ile ilgilenir. Bu alan genetik, fizyolojik, biyokimyasal, nöroendokrin yapıyı ve gelişimsel özellikleri incelemesi açısından biyolojik bir bilim; kişilerarası iletişim, etkileşim, ailesel ve çevresel etkenleri araştırması nedeniyle ise bir toplum bilimidir. Ayrıca bebek, çocuk, ergen ve ailelerinin davranışlarını değerlendirilmesi ve biçimlendirmesi açısından ise bir eğitim ve davranış bilimi olarak değerlendirilebilir.

Bu kitap tıp fakültesi öğrencilerine yönelik hazırlanmış bir ders kitabı olup mezuniyet sonrası dönemde de birinci basamak hekimlerimizin klinik pratikte faydalanabilecekleri bilgiler içermektedir. Konuları ve içeriği titizlikle hazırlanmış olan bu ders kitabını öğrencilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

ISBN:               9786057853158                    

Basım Yılı:       2019

Sayfa Sayısı:   148

Kitap Dili:       Türkçe

Yazar(lar):       Prof. Dr. Özlem Özel ÖZCAN

Fiyatı:             60 TL

Öğrenci İçin:  30 TL


İnönü Üniversitesi Yayınevi