20 Mart 2020

44. Yılında Dünden Bugüne İnönü Üniversitesi

Kurumsal tarih çalışmaları Türkiye’de son yıllarda tarih araştırması yapanların ilgilendiği yeni bir alan olarak karşımıza çıkmakta, 2000’li yılların başından itibaren de bu alanda yapılan çalışmalara karşı bir ilgi artışı olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmalar, ilgili kurumun tanıtımına katkı sağlarken aynı zamanda o kurumun kuruluşundan itibaren aldığı mesafeyi göstererek, kurumsal gelişmenin somut bir biçimde ortaya çıkmasına da imkân sağlamaktadır. Söz konusu bir kurum bir eğitim kurumu ve bir üniversite olunca mezun ve mevcut öğrencilerinin, çalışanlarının ve bütün paydaşlarının kurumu tanıması ve ortak bir kurumsal kültürü benimsemesine katkı sağlamasının yanında aidiyet duygusunu artırıcı ve birleştirici bir etkisi olacağı da açıkça görülmektedir. İnönü Üniversitesinin kuruluşu ve gelişimini ayrıntılı olarak ortaya koyacak olan bu çalışmanın da bahsi geçen etkilerinin olacağı muhakkaktır.

Bu çalışma da üniversitemizin kurumsal hafızasına önemli katkılar sağlamakta, İnönü Üniversitesinin dünü ve bugünü arasında bir köprü görevi görmektedir.


http://www.inonu.edu.tr/media/cms/announcement/

2149/2020/4/D%C3%9CNDENBUG%C3%9CNE_

%C4%B0N%C3%96N%C3%9C_%C3%9CN%C4%

B0VERS%C4%B0TES%C4%B0_..pdf

 

 

ISBN:                    978-605-7853-30-1

Basım Yılı:          2020

Sayfa Sayısı:       136 - İvory 80 gr. 19,5 x 27 Karton Kapak

Kitap Dili:           Türkçe

Yazar(lar):          Nezir Kızılkaya

 

Fiyatı:                   10 TL


İnönü Üniversitesi Yayınevi