Sınav

    Sınavın %50’si şekil ve uzay ilişkileri ile analitik düşünme becerilerini, %50’si ise temel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır.

    Bu sorular, adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır.

    Her soru beş seçeneklidir ve bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. 

    Sınavın geçerlilik süresi 1 yıldır


Önceki YÖS sınav sorularına buradan ulaşabilirsiniz.
 İNÖNÜ YÖS-2019  sınav merkezi adresleri
İnönü Üniversitesi YÖS Sınavı